Kōhaṃ? कोऽहम्? – Who Am I? मी कोण?

 • कोऽहम् प्रश्नमंजुषा (मराठी)

  कोऽहम् प्रश्नमंजुषा (मराठी)

  कोऽहम् प्रश्नमंजुषा

 • Kōhaṃ? Map (English)

  Kōhaṃ? Map (English)

  Koham Map in English by Sunil Khandbahale

 • कोऽहम् नकाशा (मराठी)

  कोऽहम् नकाशा (मराठी)

  Koham Map in Marathi by Sunil Khandbahale

 • Kōhaṃ? Book (English)

  Kōhaṃ? Book (English)

  Who Am I? (Ko-ha-m?) – This basic question arises in every one of our lives at one time or another for some reason or the other. But on the contrary – we are busy studying all external objects other than ourselves and fail to study our “self”. If man realises his true nature, the life…

 • कोऽहम्? पुस्तक (मराठी)

  कोऽहम्? पुस्तक (मराठी)

  कोऽहम् – अर्थात ‘मी कोण?’ हा मूलभूत प्रश्न, आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात कोणत्या ना कोणत्या टप्प्प्यांवर, ह्या ना त्या कारणामुळे अनेकदा साद घालत असतो. परंतु याउलट – आपण स्वतःला सोडून, इतर सर्व बाह्य पद-पदार्थांचा अभ्यास करण्यात व्यस्त असतो आणि आपला ‘स्वयं’ चा अभ्यास करायचा मात्र राहून जातो. आपले खरे स्वरूप जर मानव ओळखेल, तर स्वतःबरोबरच इतर…

Get Involved